A Programom (2018.02.25)

Legyünk mi magunk a Változás Vásárhelyen!
dr. Márki-Zay Péter polgármesterjelölt programja

SZABADSÁG: megfélemlítéstől és korrupciótól mentes Vásárhelyt!

1. NE FÉLJETEK! Meg kell szüntetni a város életét minden területen megbénító megfélemlítést, az emberek listázását és állásuk elvesztésével való zsarolását. Vállalom, hogy kiállok mindenki mellett, akit politikai okból üldöznek és együtt felszámoljuk az önkényt. Különösen is szívemen viselem az önkénynek leginkább kitett önkormányzati, közoktatási, és egészségügyi dolgozók helyzetét és a szociális intézményekben lévő emberek panaszait.

2. ÁTLÁTHATÓSÁGOT A KÖZPÉNZEK KEZELÉSÉBEN! Polgármesterként vállalom, hogy valamennyi közpénzzel kapcsolatos információt folyamatosan nyilvánosságra hozok. A polgároknak joguk van megtudni, hogy mire költik az adóforintjaikat, kinek milyen személyes juttatásai vannak, milyen alapítványokat támogat az önkormányzat milliókkal, kik használnak önkormányzati gépjárműveket és milyen jogcímen. Meggyőződésem, hogy a nyilvánosságtól tartva drasztikusan le fog csökkenni a felháborító méreteket öltött pénzszórás és ebből az összegből jut majd a járdák és utak felújítására, belvíz-elvezetésre, és a jobb minőségű egészségügyre is.

3. BÁTORÍTSUK A FÜGGETLEN POLGÁROK SZERVEZŐDÉSEIT! A város jelenlegi vezetése gyanakodva figyel minden tőle független kezdeményezést, többet ezek közül sikeresen ellehetetlenített. A polgári kezdeményezések felszabadításával életet lehelünk a családos egyesületek, alapítványi és jótékonysági szervezetek életébe, a magány helyett aktív jószolgálati tevékenységgel aranyozva be az idősebb vásárhelyiek életét.

SIKERES VÁROS: csak a terheiktől megszabadított polgárok virágoztathatják fel Vásárhelyt!

4. MEGSZÜNTETJÜK A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉPÍTMÉNYADÓJÁT! A város irányítóinak állítása szerint Hódmezővásárhelynek nincs adóssága és a bevételeknek is csak kisebb hányadát teszi ki a magánszemélyek építményadója. A korrupció módszeres felszámolásával, átlátható gazdálkodással, a felesleges pénzszórás megszüntetésével ennél többet is meg lehet takarítani.

5. TARTSUK ITTHON ÉS HOZZUK HAZA A FIATALOKAT! Vásárhely hamarosan az unokáikkal csak skype-on kapcsolatot tartó nagyszülők városa lesz, ha a fiatalok elvándorlását nem sikerül megállítani. Vállalkozások támogatásával és új munkahelyekkel kell biztosítani a fiatalok helybeli megélhetését, amivel egyúttal szüleik és nagyszüleik életminősége is javul. A közlekedés fejlesztésével, élhető és megfizethető környezet kialakításával felpezsdíthető a közösségi élet Hódmezővásárhelyen.

6. VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA: Szeretném az általam az Egyesült Államokban megismert lehetőségeket Hódmezővásárhelyen is a gazdaság fejlesztésére felhasználni, hogy ne csak üres választási ígéret legyen a nagyvállalatok letelepítése, a helyi vállalkozások segítése és a helybéli fiatalok pályakezdésének támogatása. A szegedi egyetemen marketing stratégia oktatójaként is több helyi vállalkozónak segítettem vállalkozása felfuttatásában, polgármesterként ezt szeretném kiterjeszteni a helyi vállalkozók közösségére támaszkodva. Fontosnak tartom, hogy a horribilis terhektől megszabadulva a helyi vállalkozók hazahozzák vállalkozásaikat, a vásárhelyi fiatalok pedig itthon valósítsák meg innovatív ötleteiket, és ne kelljen a sikerhez politikai kapcsolatokkal rendelkezniük vagy csúszópénzeket fizetniük, vagy működésük során hatósági zaklatástól tartaniuk.

ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉG: emberséges, támogató, mosolygó Vásárhelyt!

7. VÉDJÜK MEG A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓKAT! Felülvizsgáljuk az önkormányzati bérlakások bérleti díjait, illetve folyamatban lévő értékesítését, hiszen az ott élőknek néha nincs hova menniük, így hajlék nélkül maradnak. A fogyatékkal élők, közmunkások gyakran hónapokig nem jutnak munkalehetőséghez. Meggyőződésem, hogy az önkormányzat mellett az emberi szeretet és szolidaritás is segíthet a bajbajutottakon – összefogással emberi méltóságában megőrizve a közösség hasznos tagja lehet mindenki.

8. EMBERKÖZPONTÚ EGÉSZSÉGÜGYET! Üdvözlendő, hogy rengeteg pénzt költöttünk a városi kórház bővítésére és a rendelők felújítására, ugyanakkor a vásárhelyi emberek alig érzik ennek előnyeit. Az intézményeinkben szakemberhiány van és a túlterhelt rendszerben elvesznek a betegek: órákig kell várni a sürgősségi osztályon, gyakran kevés idő és figyelem jut a betegekre, sokszor egy egyszerű kötözésre vagy gipszelésre is Szegedre kell átmenni. A városi költségvetésből is támogatni kell az egészségügyi szakszemélyzetet. Juttatásokkal és minőségbiztosítással lehet elérni, hogy több mosolyt és több figyelmet kapjanak kiszolgáltatott helyzetben lévő hozzátartozóink.

9. ÓVJUK EGYÜTT KÖRNYEZETÜNKET! Nagyon örültem, mikor végre Hódmezővásárhely is bevezette a hulladékok szelektív gyűjtését, azóta viszont mintha visszafelé haladnánk ezen az úton. A hulladékgyűjtő szigetek kibővítésével, a családoknál lévő sárga tetejű kukák havi kétszeri ürítésével és valóban elkülönített feldolgozással, a város zöldterületének védelmével, önkéntes szemétszedési akciókkal, a Kása erdő parkerdei hasznosításával, a közterületi szemetelés és egészségünket károsító hulladékégetés elleni közös kampánnyal tegyük tisztábbá környezetünket!

HAGYOMÁNY ÉS FEJLŐDÉS: élhető, alkotó és együttműködő Vásárhelyt!

10. ŐRIZZÜK MEG ÉS ÁPOLJUK VÁSÁRHELY TÖRTÉNELMI, MEZŐVÁROSI HANGULATÁT! A fejlődés nincs ellentmondásban a város történelmi örökségének megőrzésével. A megalomániás hatalom a Kossuth tér zöldterületének beépítésével tervez a könyvtárnak új betonépületet – véleményem szerint inkább a hetvenes évek városrombolását kellene visszafordítani és a történelmi mezővárosi hangulatot helyreállítani.

11. OLDJUK MEG AZ UTAK, KERÉKPÁRUTAK ÉS JÁRDÁK PROBLÉMÁIT! Az erzsébeti és rárósi utak, valamint a kerékpárút-hálózat is több helyen új burkolatra szorul. A város számos utcájában járdaépítésre is szükség van az elhanyagolt és botlásveszélyes állapotok megszüntetésére. A helyi közösségek bevonásával, de városi koordinációval újítsuk meg környezetünket!

12. HELYI KÖZLEKEDÉS. A piacon, utcán, lakossági fórumokon a vásárhelyiekkel beszélgetve tapasztalom, hogy sokuknak problémát jelent a városi közlekedés. A reggeli és délutáni dugók mellett sokan buszjáratok ritkítását sajnálják, ugyanakkor a nagy buszok így is üresen járnak. Személy szerint örülök, hogy lesz villamos-vasút Szegedre, ez azonban nem oldja meg az északi és nyugati városrészek, ill. Kishomok helyi közlekedését. Az is nyilvánvaló, hogy a beruházás nem fog megtérülni soha. Hiszek abban, hogy a közösség kisebb járművekkel rugalmasabb és gazdaságosabb megoldást nyújthat a problémákra.

SZAKÉRTELEM, BÁTORSÁG, BECSÜLET! Virágoztassuk fel Hódmezővásárhelyt!